Bestuur en Privacy

Bestuur:
Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 3 personen:
Voorzitter: Jan-Thijs Koppen
Secretaris: Jelle Manten
Penningmeester: Jolanda Dirx
Ingeschreven bij de KVK: 74098101
Lidmaatschap 2023 - 2024 bij de LPLG (landelijk platform voor levende geschiedenis)

U kunt het bestuur bereiken door een e-mail te sturen naar info@thereplacements.nl

Commissies:
Onze vereniging maakt ook gebruik van commissies bestaande uit eigen leden. Dit om het bestuur te ondersteunen in het reilen en zeilen van de club. Momenteel zijn er 3 commissies actief. 

- Authenticiteit en infanterie:
Bestaande uit 4 leden. Deze commissie draagt zorg voor de juiste uniformering voor ieder evenement. Daarvoor wordt een "packlist" opgesteld en gedeeld met de leden. Ook vervullen ze een belangrijke rol als vraagbaak voor nieuwe leden. Tevens zorgen zij voor een goede verdeling van de rangen binnen onze vereniging.

- Social Media:
Bestaanda uit 3 leden: Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken en plaatsen van content voor onze social-media kanalen. Een aankondiging vooraf aan een evenement; tijdens een evenement en eventueel een terugblik op een evenement. Ook kunnen er berichten geplaatst worden ter herinnering aan gebeurtenissen ten tijde van de tweede wereld oorlog.

- ANC (Army Nurse Corps)
Bestaande uit 2 leden. 
 

WBTR:
Het bestuur heeft op de vergadering van 10-03-2022 het stappenplan van de WBTR besproken en gaat hiermee aan de slag. 

UBO
Het voltallig bestuur heeft zich als ubo geregistreerd.


Cookies:
Onze website maakt gebruik Google analytics, de zogenaamde analytische cookies:
Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. Onze cookies zijn geanonimiseerd, vandaar dat u ook geen melding krijgt.